تهران هوشمند

معرفی اپلیکیشن تهران من

معرفی اپلیکیشن «تهران‌من» فاز سوم برندینگ تهران هوشمند  – اپلیکیشن «تهران‌من» را به عنوان محصول مردمی تهران هوشمند معرفی کردیم. مقدمهپروژه برندینگ تهران هوشمند از فروردین‌ماه ۱۳۹۸ آغاز گردید و…
Read More
تهران هوشمند

روابط عمومی تهران هوشمند

روابط عمومی فاز دوم برندینگ تهران هوشمند  – کلیدواژه «شهر هوشمند» را در محاورات عمومی وارد کرده و مردم را با خدمات تهران هوشمند آشنا کردیم. مقدمهتولیدمحتوای اینستاگرامارتباط با رسانه‌هاویدئوی…
Read More
تهران هوشمند

طراحی هویت بصری تهران هوشمند

طراحی هویت بصری فاز اول برندینگ تهران هوشمند  –  رفتار ارتباطی «تهران هوشمند» را طراحی و همزمان افکار عمومی را با شهر هوشمند آشنا کردیم. بریف خلاقطراحی هویت بصریلوگوموشنتولیدمحتوانشست خبریطراحی…
Read More

کمپین ۵۰ سالگی بهشت زهرا

مقدمه قبرستان‌ها پر هستند از آرزوهای دفن شده، عشق‌های نافرجام، مملو هستند از حسِ فقدان و تنهایی. پس حرف زدن درباره‌شان نمی‌تواند خوشایند باشد. حالا تصورش را بکنید که مسئول…
Read More