شرح خدمات دی‌داد

تبلیغات را پیشنهاد نمی‌دهیم ؛ ما به جادوی کلمات ایمان داریم

دی، شروع روشنایی است. آن موقع که شبِ آخرِ پاییز با «یلدا» دور هم می‌نشینیم، آغاز بلندی روز و روشنایی را جشن می‌گیریم که شب «زایش خورشید» است و «دی داد» انتقال تولیدات ذهنی ما به مخاطبانی است که همیشه از کم‌ترین فرصت‌ها، بیش‌ترین نتایج را دریافت کرده‌اند و روشنایی را با خود همراه داشته‌اند. امور فرهنگی، هنری و از همه مهم‌تر هنر هشتم (روابط عمومی، تبلیغات و در مجموع رسانه) با زایش فکری معنا و مفهوم می‌یابد و با بسط و گسترش آن جان می‌گیرند و تبدیل به جریان و روندی اثرگذار می‌شوند. ما در یلدا شبی «دی داد» را انتخاب کردیم تا قدم در راهی بگذاریم که با مفهوم اوستایی‌اش، همگام شویم: «آفریننده».